Wat is systeembiologie

Systeembiologie, kort uitgelegd

In ons streven de kennis over systeembiologie te vergroten, kan je via deze hoofdpagina browsen naar verschillende interessante studies over deze materie. Het betreft zowel documentatie in pdf formaat als videobeelden. Tevens zie je in één oog opslag wie van de bij ons aangesloten onderzoekers met onderzoek in deze richting bezig is, zodat je zijn of haar verrichtingen op de voet kan volgen. In onderstaande alinea’s leggen we alvast in hrt kort uit wat systeem biologie precies inhoudt

Biologische systemen

Systeembiologie onderzoekt biologische systemen, waarbij deze biologische systemen het best omschreven kunnen worden als een groep entiteiten die een van elkaar afhankelijk zijnde eenheid vormen. Hun onderlinge afhankelijkheid is zo groot dat ze bepaalde functies samen uitvoeren terwijl er tevens sprake is van interactie met de omgeving, andere groepen of entiteiten.

Deze verzameling entiteiten worden door wetenschappers onderverdeeld in biologische systemen op:

– macro niveau: grote groepen organismen;

– orgaan- en weefselniveau: hetgeen onder meer de bloedsomloop, zenuwstelsel, lymfestelsel en voortplantingsstelsel bij zoogdieren en andere dieren omvat;

– micro naar nanoscopisch niveau: de cellen, regulatorische routes, marcomoleculaire complexen en organellen.

Samen zorgen ze ervoor dat we als mens( zoogdier) in staat zijn het leven te ervaren op de manier waarop we dat gewend zijn te doen. We staan daarbij niet boven de rest van de andere organismen maar zijn er in ons huidig bewustzijn een integraal onderdeel van.

Systeem biologie onderzoekt biologische systemen

Systeem biologie onderzoekt biologische systemen op een holistische manier en maakt daartoe gebruik van wiskundige modellen en methoden, die vervolgens met geavanceerde softwareprogramma’s worden geanalyseerd en beschreven. Dit heeft tot doel de dynamische hiërarchische interacties tussen de verschillende functies te achterhalen en te bestuderen, zodat de meestal nieuw verkregen inzichten vertaald kunnen worden naar oplossingen voor bijvoorbeeld gezondheids- of ecologische vraagstukken. Dit is echter geen nieuwe aanpak van bijvoorbeeld gezondheidsproblemen, aangezien in de oosterse wereld het gebruikelijk is om alle factoren die tot een bepaald ziektebeeld aanleiding geven, te onderzoeken. Wat wel nieuw is, is het feit dat door de computertechnologie er diepgaandere studies verricht kunnen worden naar de mogelijke oorzaken van een probleem. Zo kan in het geval van de huidige Corona infectie uitbrak door een systeembioloog worden onderzocht welke stoffen in het bloed een groep geïnfecteerde patiënten aanwezig zijn die niet voorkomen in een groep gezonde personen, waarna het resultaat grafisch wordt weergegeven. Door de computer een wiskundige betekening te laten uitvoeren en deze te analyseren kan zo een wetenschapper dan aangeven bij welk percentage van een bepaalde stof er sprake is van de ziekte en wanneer je als gezond persoon het risico loopt geïnfecteerd te raken. Vanwege de holistische benadering van deze tak van wetenschap zal hij daarnaast ook naar zaken als omgevingsfactoren, de voeding en de algehele gezondheid van de personen uit zijn testgroep moeten kijken.

Onderzoeksgebieden systeem biologie

Binnen het Nederlands Insitute voor System Biology richten onze onderzoekers zich op projecten die:

 

–  welzijnszorg

–  kankerbestrijding

–  microbioom

–  verbeteren van ecologische systemen

–  voorkomen van zwangerschapsproblemen

–  bestrijding van infectieziekten

– proteomics

– cel dynamiek

– computer biologie

Door op bovenstaande links te klikken kom je meer te weten over deze onderzoeksgebieden binnen de syseem biologie. Voel je vrij om ze te delen binnen je netwerk!