Home

Welkom op de website van het Nederlands Instituut voor Systems Biology

Wij zijn een in 2007 opgerichte Nederlandse organisatie die er naar streeft systeem biologie meer bekendheid in ons land en binnen de Europese Unie te geven. In onze visie kan deze vrij jonge wetenschap namelijk een belangrijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling van diverse  Nederlandse sectoren, zoals de landbouw- en gezondheidssector. Deze oefenen immers een  grote invloed uit op het voortbestaan van de mens in het algemeen en de Nederlander in het bijzonder.

 

Voorbeelden zijn:

– de verbetering van Nederlandse yogurt door de modificatie van de melkzuurbacterie, waarbij rekening wordt gehouden met mogelijke gezondheidsrisico’s voor de gebruikers en

– en het in een vroeg stadium kunnen vaststellen in hoeverre iemand de kans heeft de zieke multiple sclerose (ms) te krijgen, door het weten te onderscheiden van andere ziekten die het centraal zenuwstelsel kunnen aantasten.

 

In de afgelopen dertien jaren is het ons gelukt om wat meer bekendheid te geven aan deze wetenschap, door het uitdragen van een aan bovenstaande visie gekoppelde onderstaande missie.

Het Nederlands Instituut voor Systems Biologie, heeft het namelijk tot haar missie gemaakt  om de diverse aspecten van systeembiologie:

– te onderzoeken;

– te belichten;

– en onder de aandacht van een groter en breder publiek te brengen.

Daartoe begon zij oorspronkelijk met onderzoek dat zich voornamelijk richtte op het combineren van onder andere genetische netwerken en systemen die als een stimulans werkten op het veranderen van de kracht en vorm in cellen.

Strategieën

Om onze visie en missie uit te dragen passen we binnen het instituut enkele strategieën toe. Deze zijn ondermeer:

– het aangaan van samenwerkingsverbanden met in Nederland gevestigde wiskundigen, biologen, natuurkundigen en chemici die op vrij regelmatige basis  relevant experimenteelonderzoek verrichten, welke uitmondt in verbeterde modellen;

– het overgaan tot het publiceren van deze onderzoeksresultaten;

– het houden van congressen en symposia met voor de doelgroep interessante onderwerpen; en

– het werven van fondsen voor wetenschappers die ons met een uitgebreid onderzoeksvoorstel weten te overtuigen van het belang van het door hen beoogde onderzoek.

Deze website is een aanzet daartoe. We streven met dit medium er naar:

– alle relevante onderzoeksresultaten en wetenswaardigheden van de deelgebieden biochemie, biofysica en biotechnologie  met je te delen; en

– in eenvoudige taal je kennis te vergroten waardoor je het op een speelse manier op je ( klein)kinderen  kan overdragen.

Ook op sociale media zullen we actiever zijn. Like daarom nu reeds onze facebook pagina. Volg ons op Instagram en Twitter  en voeg ons toe op LinkedIn!

Partners