Toepassingsgebieden Biotechnologie

Biotechnologie is al jaren geen ver van je bed show meer. Alleen ben je je daar niet altijd van bewust. Dit zorgt er voor dat het pas bij een confrontatie met één van de vele toepassingsgebieden tot je doordringt, welke impact deze technologie op je leven heeft; of kan hebben.

Waar het bij biotechnologie omgaat

Het gaat bij biotechnologie om het doelgericht combineren van (technische )kennis en wetenschap met levende (biologische) organismen, met als doel nieuwe stoffen, medicijnen of voedsel te ontwikkelen. Deze organismen kunnen zowel planten, bacteriën, dieren als andere organismen zijn. Een biotechnoloog hackt in deze organismen, om onder andere hun broncode te verbeteren of te veranderen.

Onderverdeling

Door de vlucht die deze wetenschap genomen heeft wordt het thans onderverdeeld in klassieke – en moderne biotechnologie. Van klassieke biotechnologie is er sprake bij toevoeging van gist, bacteriën en schimmels aan bijvoorbeeld landbouwproducten. Yogurt, kaas en bier worden op die manier geproduceert. Moderne biotechnologie neemt deze wetenschap een stukje verder door de kennis die men thans heeft over onze genen (DNA) en cellen, de basis te laten vormen voor het vervaardigen van producten met behulp van deze technologie. Tijdens dit proces combineert men DNA-fragmenten met het uiteindelijk doel de eigenschappen van cellen doelbewust te beïnvloeden. Ofschoon de ontwikkeling van deze zogeheten genetisch gemanipuleerde producten aanleiding kunnen zijn tot felle discussies tussen voor- en tegenstanders, heeft de moderne biotechnologie reeds op vele manieren haar nut bewezen.

Toepassingsgebieden biotechnologie

Biotechnologie wordt toegepast in

–  de voedselindustrie ( gele biotechnologie):  binnen deze sector ontwikkelt men nieuwe plantgewassen door bestaande te modificeren. Gewassen maakt men resistent gemaakt tegen insecten en  bestrijdingsmiddelen of in staat gesteld anti biotica aan te maken tegen bepaalde planten ziekten. Ook streeft men bij het toepassen van biotechnologie op plantmateriaal hun houdbaarheid te verhogen.

–    medische sector (rode biotechnologie) hetgeen zijn verdieping in de genetica vindt. Deze vorm van biotechnologie varieert daardoor van het corrigeren van genetische afwijkingen, stamcelonderzoek het kweken van nieuwe organen, insuline en proteïnen tot het ontwikkelen van vaccins en antibiotica ter bestrijding van de verschillende menselijke en dierlijke ziektebeelden.

–  industriële (witte) biotechnologie:

Is de biotechnologie waarbij er getracht wordt om middels zuivere industriële processen organismen zodanig aan te passen dat zij of nuttige stoffen af gaan scheiden of de giftige stoffen waaruit ze bestaan afbreken, zonder dat het milieu daar last van ondervindt. De ontwikkeling van bioplastics en bio brandstof zijn hier een voorbeeld van.

–   blauwe biotechnologie: waarbij de biotechnoloog matrialen uit de zee haalt ter vervaardiging van bijvoorbeeld algen om water te zuiveren.

Behalve voornoemde vier deelgebieden onderscheidt deze website ook nog de:

– groene biotechnologie ( klonen van gewassen) ;

– bruine biotechnologie ( voor het ontwikkelen van gewassen die ” het goed doen” in bijvoorbeeld de woestijn ) ;

– grijze  biotechnologie( ten behoeve van het beschermen van het milieu) ;

– paarse biotechnologie ( handelt over politiek en wetgeving biotechnologie rakende) ;

– gouden biotechnologie ( oplossen van biologische vraagstukken met behulp van geavanceerde computer modellen ); en

– darkside biotechnologie (biologische wapens).

 

 

Je kan nu zeker zelf vaststellen met welk type biotechnologie je vaak in aanraking komt. Door de verschillende links te volgen kom je dan op subpagina’s terecht met uitgebreidere informatie over deze toepassingsmogelijkheden.

Blijf ons volgen voor actuele ontwikkeling uit deze branche door ons te liken op facebook.