Je hebt het vast wel eens gehoord, of meegemaakt. Om toegelaten te worden tot een bepaalde studie op hbo, of de universiteit moet je het biologie examen vwo hebben gehaald. Als je dit examen niet hebt gehaald betekent dat niet dat je jouw gewenste studie niet kunt doen. Er is namelijk een tussenoplossing. Een cursus biologie vwo kan je helpen met de voorbereiding op het halen van een deelcertificaat, of ander afsluitend examen. Het halen van zo’n certificaat geeft je uiteindelijk toch toegang tot de studie van jouw dromen.

Wat is een deelcertificaat eigenlijk? 

Maar wat is zo’n deelcertificaat eigenlijk? Iedereen kent het standaard examen dat je in een gymzaal maakt aan het einde van de middelbare school. Met een deelcertificaat biologie toon je aan dat je het niveau hebt dat nodig is om op een studie te worden toegelaten waar biologie vereist is. Het gaat hierbij dus om een examen dat door een externe partij wordt afgenomen. Om een deelcertificaat biologie te halen moet je het staatsexamen biologie halen. Je kunt ook een CCVX voortentamen doen, maar dan ontvang je geen deelcertificaat, maar een testimonium. Ook een testimonium kan ervoor zorgen dat je wordt toegelaten op een opleiding waarbij biologie vwo vereist is. 

Het CCVX voortentamen

Als je een havo-, of vwo-diploma hebt gehaald kun je met een testimonium/deficiëntieverklaring alsnog worden toegelaten op een studie waar biologie op vwo niveau vereist is. Door een CCVX voortentamen te halen krijg je zo’n testimonium/deficiëntieverklaring. Een CCVX voortentamen wordt 3 keer per jaar afgenomen, namelijk in april, juli en december. Het voortentamen is op havo en vwo niveau af te leggen en bevat geen practicum, of mondeling. Het CCVX voortentamen is dan ook een zeer gangbare toelatingseis voor hbo- en wo-opleidingen.

Staatsexamen

Het kan natuurlijk ook gebeuren dat je bent gezakt op biologie, maar dat je alle andere vakken wel gehaald hebt. Hiervoor kan een staatsexamen de perfect oplossing zijn. Hiermee ontvang je namelijk een deelcertificaat dat ervoor zorgt dat je wel wordt toegelaten op jouw gewenste studie. Het staatsexamen wordt in mei/juni één keer per jaar afgenomen in meerdere steden. 

Biologie vwo cursus online

Om dit soort certificaten te halen is een cursus biologie erg handig. De cursus zorgt ervoor dat je de juiste kennis opdoet om het deelcertificaat, of testimonium te halen. Een biologie cursus vwo kun je ook online volgen. Zo’n cursus wordt klassikaal gegeven via Microsoft Teams, zodat je niet het gevoel hebt dat je helemaal alleen bent. Binnen deze klassikale online manier van werken is uiteraard veel ruimte om vragen te stellen, en wordt ook aandacht besteed aan het individuele ondersteuning. De theorie wordt bij een online cursus biologie vwo in combinatie met de praktijk behandeld, zodat er voldoende afwisseling voor iedereen is.